Plan lekcji od 9-02-2016r.
Oddziały
1A 1B 2A 2B 3A 3C 1TB 2TB 3TB 4TB 1TI 2TI 3TI 4TI 1TS 2TS 3TS 4TS
Nauczyciele
P.Danielewicz (PD) D.Lis (DL) J.Wardzińska (JW)
D.Żukowski (DŻ) D.Andrzejewicz (DA) P.Bohatyrewicz (PB)
A.Borysewicz (BA) J.Biedawski (BJ) Z.Bryk (ZB)
M.Dębicka (MD) B.Gałaś (BG) A.Górska (AG)
A.Herkt (AH) G.Janicki (GJ) F.Kagulire (FK)
R.Karpowicz (RK) C.Kozłowski (CK) U.Krause (UK)
B.Kulpeksza (KB) B.Kurowska (BK) A.Malinowska (M_)
A.Meder (MA) A.Mikicin (AM) E.Minarska-Lis (EM)
I.Obolewicz (IO) J.Pilimon (JP) T.Podlecka (TP)
A.Rojewska (AR) L.Schulz (LS) R.Starukiewicz (RS)
M.Stempa (St) A.Sydor-Sokół (SA) B.Turczyn (BT)
A.Wiśniewska (AW) J.Wojnach (WJ) A.Wysocki (WA)
Sale
101 historia 104 matematyka 127 polski
128 polski 204 historia 205 informatyka
207 informatyka 208 informatyka 209 matematyka
212 geografia 304 zawodowe 306 PO
308 chemia 310 fizyka SalaG1 wf
SalaG2 wf 103i religia 111i angielski
112i niemiecki 113i niemiecki 114i angielski
baza komp. informatyka