ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BRANIEWIE | ul. Wiejska 2, 14-500 Braniewo, tel. 55 243 23 50

Spotkanie profilaktyczne dla rodziców

Zapraszam Rodziców i Opiekunów naszych uczniów na spotkanie profilaktyczne z zakresu profilaktyki używania środków psychoaktywnych 23 marca o godzinie 15:20 na platformie Teams.
Psycholog Magdalena Makowska

Szanowni rodzice, uczniowie

Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie przedłużające czas nauki zdalnej do dnia 28 marca 2021r. Dodatkowe informacje dotyczące kolejnych dwóch tygodni naszej pracy można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-w-szkolach-nowe-zasady-organizacji-pracy-szkol-w-wybranych-wojewodztwach-od-15-do-28-marca.
Wszystkie informacje dotyczące zajęć stacjonarnych są przekazywane uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniu 1 marca już po raz 10 obchodzony był w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dla naszej społeczności szkolnej jest to jedno z ważniejszych świąt w ciągu roku szkolnego, ponieważ od kilku lat w tym właśnie dniu, podczas szkolnego apelu wręczane są awanse kadetom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce za poprzednie półrocze. W tym roku udział w szkolnej uroczystości upamiętniającej żołnierzy niezłomnych nie był możliwy. Pamięć o nich uczciliśmy więc montażem video oraz konkursem szkolnym online o Żołnierzach Wyklętych. Nagrody w konkursie ufundowała Dyrekcja ZSB w Braniewie oraz Dowódca 9 BBKPanc. W konkursie wzięło udział ośmioro uczniów: Dominik Kruszewski, Igor Wielgus, Julia Brzóska, Jakub Grabowski oraz Jessica Dawidowicz i Jędrzej Ostrowski, którzy zajęli 3 miejsce ex aequo, a także Katarzyna Świerczewska i Izabela Szczęśniak, które również ex aequo zostały Laureatkami konkursu uzyskując maksymalną liczbę punktów w konkursowym teście online i tym samym zajęły najwyższe miejsce podium.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywność i gratulujemy uzyskanych wyników!

Szanowni rodzice, uczniowie

Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie przedłużające czas nauki zdalnej do dnia 14 marca 2021r. Dodatkowe informacje dotyczące kolejnych dwóch tygodni naszej pracy można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/najmlodsi-uczniowie-z-warmii-i- mazur-wracaja-czasowo-do-nauki-zdalnej.
Wszystkie informacje dotyczące zajęć stacjonarnych są przekazywane uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Ogłoszenie – egzaminy zawodowe

Ogłoszenie w sprawie terminu składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w czerwcu 2021r.
Deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywający się w czerwcu 2021r. należy składać w następujących terminach:
1. Dla zdających egzamin w formule 2017 (kwalifikacje dwuliterowe, np.: BD.29, EE.08) do dnia 07.02.2021r.
2. Dla zdających egzamin w formule 2012 (kwalifikacje jednoliterowe, np.: B.30, E.13,. A.28) do dnia 21.02.2021r.
Deklaracje jednoliterowe należy pobrać ze strony internetowej szkoły lub OKE w Łomży.
Wypełnione deklaracje należy złożyć w sekretariacie ZSB.

A.28 A.29 B.18 B.30 B.33 BD.29 E.12 E.13 E.14 EE.08
Skip to content