Arkusze maturalne

Arkusze pokazowe

Język polski – test
Język polski – zasady oceniania (test)
Język polski – wypracowanie
Język polski – zasady oceniania (wypracowanie)
Matematyka
Matematyka – zasady oceniania
Język angielski
Język angielski – zasady oceniania
Język niemiecki
Język niemiecki – zasady oceniania
Język rosyjski
Język rosyjski – zasady oceniania
Język polski rozszerzenie
Język polski rozszerzenie – zasady oceniania
Matematyka rozszerzenie
Język polski rozszerzenie – zasady oceniania

Język angielski rozszerzenie
Język angielski rozszerzenie – zasady oceniania