Dokumenty szkolne

Statuty

Statut Zespołu Szkół Budowlanych
Zmiany do statutu Zespołu Szkół Budowlanych
Statut Liceum Ogólnokształcącego im.9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Braniewie
Statut Technikum im.9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Braniewie

Regulamin pracy w Zespole Szkół Budowlanych

Regulamin pracy

Procedury

Procedura wydawania duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych w ZSB
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego
Upoważnienie do odbioru duplikatu świadectwa

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny na rok 2022/23

Program realizacji wewnątrzszkolnego programu dydaktycznego

Program realizacji wewnątrzszkolnego programu dydaktycznego w Zespole Szkół Budowlanych na rok szkolny 2022-23

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych na rok szkolny 2022-23

Regulamin klas wojskowych w Zespóle Szkół Budowlanych

Regulamin klas wojskowych

Przedmiotowe zasady oceniania

PZO – biologia i chemia
PZO – edukacja dla bezpieczeństwa
PZO – filozofia
PZO – fizyka
PZO – geografia
PZO – historia
PZO – historia i społeczeństwo
PZO – historia i teraźniejszość
PZO – informatyka
PZO – język angielski
PZO – język niemiecki
PZO – język polski
PZO – język rosyjski
PZO – matematyka
PZO – wychowanie fizyczne
PZO – Przygotowanie wojskowe
PZO – Wiedza o społaczeństwie
PZO – Informatyczne przedmioty zawodowe
PZO – Spedycyjne przedmioty zawodowe I
PZO – Spedycyjne przedmioty zawodowe II