Dokumenty szkolne

Statuty

Statut Zespołu Szkół Budowlanych
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Braniewie
Statut Technikum im. 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Braniewie

Załącznik nr 1 – Regulamin Rady Pedagogicznej
Załącznik nr 2 – Regulamin Rady Rodziców
Załącznik nr 3 – Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Załącznik nr 4 – Regulamin dyżurów nauczycieli
Załącznik nr 5 – Regulamin biblioteki szkolnej
Załącznik nr 6 – Regulamin internatu
Załącznik nr 7 – Regulamin pracy
Załącznik nr 8 – Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Procedury

Procedura wydawania duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych w ZSB
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego
Upoważnienie do odbioru duplikatu świadectwa

Regulamin klas wojskowych w Zespóle Szkół Budowlanych

Regulamin klas wojskowych

Standardy ochrony małoletnich

Standardy ochrony małoletnich