Egzamin zawodowy

Egzaminy – czerwiec 2024r.

Harmonogram egzaminów zawodowych – czerwiec 2024r.

Egzaminy – styczeń 2024r.

Harmonogram egzaminów zawodowych – styczeń 2024r.

Egzaminy – czerwiec 2023r.

Harmonogram egzaminów zawodowych – czerwiec 2023r.

Egzaminy – styczeń 2023r.

Harmonogram egzaminów zawodowych – styczeń 2023r.
Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023

Egzaminy – styczeń 2022r.

Harmonogram egzaminów zawodowych – styczeń 2022r.
Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Egzaminy – czerwiec 2021r.

Harmonogram egzaminów zawodowych – czerwiec 2021r.
Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych w części pisemnej
Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych w części praktycznej
Informacja o sposobie przeprowadzenia egzaminu

Egzaminy – styczeń 2021r.

Harmonogram egzaminów zawodowych – styczeń 2021r.
Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych w części pisemnej
Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych w części praktycznej

Egzaminy – czerwiec 2020r.

Harmonogram egzaminów zawodowych – czerwiec 2020r.

Egzaminy – styczeń/luty 2020r.

Harmonogram egzaminów zawodowych – styczeń 2020r.