Gdańska Szkoła Wyższa

Przy Zespole Szkół Budowlanych Braniewie od kilku lat funkcjonuje Gdańska Szkoła Wyższa – Wydział Administracji.

Oferta studiów:

studia I stopnia na kierunkach:
– prawno-biznesowy,
– administracja do wyboru specjalności: zarządzanie lub administracja europejska

II stopnia na kierunku administracja o specjalności zarządzanie studia podyplomowe:
– bhp,
– przygotowanie pedagogiczne.

Kontakt:
www.braniewo.gsw.gda.pl
e-mail: braniewo@gsw.gda.pl
tel. 55 243 53 56, 58 305 01 83
14-500 Braniewo, ul. Wiejska 2
Sekretariat – pok. 123 (od 730 – 1530)