Młody informatyk

Informacje o projekcie „Młody informatyk w europejskiej sieci”

W roku szkolnym 2015/16 w naszej szkole będzie realizowany projekt edukacyjny „Młody informatyk w europejskiej sieci” w ramach Programu Erasmus+ (nr projektu: 2015-1-PL01-KA102-015872).

Kto może uczestniczyć w projekcie?
Uczestnikami projektu będzie dwudziestu uczniów klasy drugiej i trzeciej kształcących się w zawodzie technik informatyk. W maju 2016 odbędą oni czterotygodniową praktykę zawodową w niemieckiej firmie Robotron w Lipsku (w landzie Saksonia). W czasie wolnym praktykanci będą zwiedzać m.in. Lipsk, Berlin, Drezno oraz brać udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych.

Jaki program praktyk będą realizowali uczestnicy?
Uczestnicy będą realizowali program praktyk zawodowych, który został opracowany w oparciu o program nauczania dla zawodu technik informatyk. Program ten został uzgodniony z niemieckim pracodawcą, u którego nasi uczniowie będą odbywać praktykę. Główne cele przedsięwzięcia to m.in.: zdobycie doświadczenia zawodowego i poznanie nowoczesnych technologii budowy sieci informatycznych oraz ich administrowanie, projektowanie lokalnej sieci komputerowej, administrowanie systemem Linux, budowanie sieciowego systemu operacyjnego – Novell NetWare, korzystanie z wybranych usług sieciowych systemów operacyjnych, diagnostyka i naprawa lokalnych sieci komputerowych, konfiguracja i obsługa lokalnych sieci komputerowych, projektowanie i montaż okablowania, projektowanie lokalnej sieci komputerowej, konfigurowanie usług sieciowych w systemie Linux, budowanie sieciowego systemu operacyjnego – Windows Server, bezpieczeństwo danych oraz doskonalenie umiejętności językowych w zakresie terminologii zawodowej w języku niemieckim i angielskim.

Gdzie będą mieszkać praktykanci?
Noclegi zorganizuje firma pośrednicząca Vitalis. Praktykanci będą zakwaterowani w pokojach w budynku należącym do firmy Vitalis w miejscowości Schkeuditz (galeria – http://www.gut-wehlitz.de/index.php/en-our-location-gut-wehlitz/en-accommodation).

Kto będzie finansował projekt?
Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej. Przyznane fundusze zapewnią transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe oraz udział praktykantów w życiu kulturalnym na terenie Niemiec.

Jak będzie wyglądała rekrutacja do projektu?
Zainteresowani uczniowie wypełnią formularz zgłoszeniowy. Wyboru uczestników, na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów, dokona Komisja Rekrutacyjna. Do projektu zakwalifikowanych zostanie dwudziestu uczniów klas II/III technikum informatycznego, którzy zdobędą największą liczbę punktów.

Jak uczniowie zostaną przygotowani do praktyki?
W okresie od lutego do kwietnia 2016 r. uczniowie odbędą obowiązkowe szkolenie przygotowawcze . W ramach szkolenia odbędą się zajęcia językowo-kulturowe i pedagogiczne. Kandydaci wezmą udział w dodatkowych zajęciach z języka niemieckiego i angielskiego. Do przygotowania uczestników projektu włączą się także nauczyciele geografii, historii i wiedzy o kulturze.

Kto będzie wspierał praktykantów?
Podróż wraz z ubezpieczeniem zostanie zorganizowana przez ZSB. Praktykanci wyjadą z Polski z dwoma nauczycielami opiekunami, którzy przez cały czas pobytu sprawować będą bezpośrednią opiekę nad uczniami. Podczas pobytu na praktyce zawodowej w firmie Vitalis opiekę nad uczniami sprawują również pracownicy firmy.

Jak zostanie ustalona szkolna ocena z praktyki zawodowej?
Kierownik kształcenia praktycznego w ZSB ustali ocenę z praktyki na podstawie:
a) cotygodniowych raportów, uwzględniających zadania i czynności wykonane codziennie w pracy, które praktykanci będą wpisywać do dzienniczków praktyki,
b) informacji na temat realizacji praktyk od opiekuna praktyk z Niemiec oraz uczestniczącego
w projekcie nauczyciela przedmiotów zawodowych,
c) zaświadczenia o odbyciu praktyki,
d) pisemnej oceny nabytych kompetencji od pracodawcy,
e) dokumentu Europass Mobilność, który potwierdzi okres kształcenia uczniów w Niemczech, zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe, językowe, organizacyjne i społeczne.