Nowoczesna baza edukacyjna w ZSB

Projekt “Nowoczesna baza edukacyjna w Zespole Szkół Budowlanych” jest na półmetku realizacji. Podstawowym założeniem projektu jest modernizacji metod i treści kształcenia. Osiągnięcie założonego celu odbywa się dwutorowo, a mianowicie poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, a także kształcenie nauczycieli przedmiotów zawodowych. Modernizacja metod i treści kształcenia została opracowana przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy podczas pisania wniosku o dofinansowanie projektu zgłaszali swoje potrzeby względem kształcenia przyszłych absolwentów ZSB. Młodzież opuszczająca mury naszej placówki stanowić będzie w przyszłości kadry lokalnego rynku. A celem naszym jest, aby zrealizować podaż takiej kadry, na jaką popyt zgłaszają pracodawcy. Nauczyciele przedmiotów zawodowych odbyli już dwutygodniowe staże zawodowe w firmach, nabywając nowe umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy. Po stażach nadszedł czas na szlifowanie umiejętności posługiwania się nowoczesnym oprogramowaniem zakupionym w ramach projektu. Nowo wyposażone w meble i sprzęt komputerowy z oprogramowaniem pracownie -informatyczna i spedycyjna – czekają na oficjalne oddanie do użytku, które odbędzie się w 21 grudnia 2017. Uroczystość uświetnią swoją obecności władze powiatu braniewskiego, które czynnie wspierają podległe placówki w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Ogłoszenie na przeprowadzenie kursów dla “Zarządzanie siecią w Windows Server 2016”

1. Ogłoszenie na przeprowadzenie kursu “Zarządzanie siecią w Windows Server 2016” (poprawione)
Wybór oferenta na przeprowadzenie kursu “Zarządzanie siecią w Windows Server 2016”
Zawiadomienie o podpisaniu umowy


Ogłoszenie na przeprowadzenie kursów dla nauczyciela “LINUX”

1. Ogłoszenie na przeprowadzenie kursu dla nauczyciela “LINUX”
Wybór oferenta na przeprowadzenie kursu dla nauczyciela “LINUX”
Zawiadomienie o podpisaniu umowy


Ogłoszenie na zakup i dostawę mebli

1. Ogłoszenie na zakup i dostawę mebli
Wybór oferenta na zakup i dostawę mebli
Zawiadomienie o podpisaniu umowy


Ogłoszenie na przeprowadzenie na przeprowadzenie kursu “TMS Nawigator”

1. Ogłoszenie na przeprowadzenie na przeprowadzenie kursu “TMS Nawigator” dla 1 nauczyciela przedmiotów zawodowych
Wybór oferenta na przeprowadzenie kursu “TMS Nawigator”
Zawiadomienie o podpisaniu umowy


Ogłoszenie na przeprowadzenie kursów dla nauczyciela “LINUX”

1. Ogłoszenie na przeprowadzenie kursu dla nauczyciela “LINUX”
Wybór oferenta na przeprowadzenie kursu “LINUX”
Zawiadomienie o podpisaniu umowy


Ogłoszenie na przeprowadzenie kursu dla nauczyciela “Revit Architecture – stopień I”

1. Ogłoszenie na przeprowadzenie kursu dla nauczyciela “Revit Architecture – stopień I”
Wybór oferenta na przeprowadzenie kursu “Revit Architecture – stopień I”
Zawiadomienie o podpisaniu umowy


Ogłoszenie na przeprowadzenie kursu “Podstawy administrowania sieciami opartymi o system MicroTik – Mikrotik MTCNA”

1. Ogłoszenie na przeprowadzenie kursu “Podstawy administrowania sieciami opartymi o system MicroTik – Mikrotik MTCNA”
Wybór oferenta na przeprowadzenie kursu “Mikrotik MTCNA”
Zawiadomienie o podpisaniu umowy


Zakup wyposażenia dla pracowni informatycznej i spedycyjnej w ramach projektu RPWM.
Sygnatura zamówienia RPPWM/04/2017
Ogłoszenie BZP nr 559375-N-2017 z dnia 2017-07-28 r.
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

SIWZ – modyfikacja – oraz zmiana terminu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1. Ogłoszenie
2. Ogłoszenie BZP nr 559375
3. SIWZ
4. ROZDZIAŁ 2 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
5. Projekt umowy załącznik nr 7
6. Formularz cenowy – załącznik nr 8

Ogłoszenie z otwarcia ofert (8-08-2017r.)
Ogłoszenie o wyborze oferty (9-08-2017r.)
Ogłoszenie o podpisaniu umowy (17-08-2017r.)


1. Zapytanie dostawa mebli
Wybór oferenta na dostawę mebli

2. Zapytanie adaptacja pomieszczeń
Zawiadomienie o wyborze oferenta na modernizację oraz wyposażenie pracowni szkolnych
Zawiadomienie o podpisaniu umowy