Braniewo, 13-11-2019

W dniu 18 października 2018 roku wszystkie klasy pierwsze oraz klasa II LO A uczestniczyły w konferencji zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Braniewa "Warmińskie drogi do niepodległości". Konferencja rozpoczęła się filmem "Animowana historia Polski", który wprowadził uczestników w niepodległościowy klimat spotkania. Przedstawiono cztery wykłady dotyczące wydarzeń i postaci, które miały wpływ na odrodzenie państwa Polskiego.

Jednym z prelegentów podczas konferencji była pani Agnieszka Borysewicz, która wygłosiła referat pt. "Ks. Walenty Barczewski - Warmiński działacz narodowy i jego związki z Braniewem. Podczas konferencji nasze uczennice: Julia Sońta i Ola Szulczak wyrecytowały wiersz Michała Kajki.


Twój adres IP:
35.175.191.72