Braniewo, 11-08-2020

Z wielką przyjemnością informujemy, że od września 2020 roku w Akademii Cisco działającej przy ZSB będziemy mieli możliwość realizowania najnowszego kursu CCNA w wersji 7,który zastępuje CCNA R&S w wersji 6 i jest po prostu jego kolejną ewolucją. Zmiany w kursie CCNA podyktowane są małą rewolucją w całej certyfikacji Cisco, która weszła w życie z dniem 24 lutego 2020 roku i między innymi obejmuje zmiany w wymaganiach do egzaminu certyfikującego CCNA. Instruktor Akademii Cisco Pan Mirosław Stempa od miesiąca marca do maja tego roku realizował kurs uzupełniający dla instruktorów Cisco i zdał egzaminy, dzięki którym uzyskał najnowsze uprawnienia instruktorskie Cisco CCNA v7.


Twój adres IP:
54.160.19.155