Braniewo, 05-12-2020

Kwalifikacja A.28

ROK 2020

Egzamin praktyczny - styczeń 2020
Egzamin - styczeń 2020 (kryteria oceny)
Egzamin pisemny - styczeń 2020
Egzamin pisemny - styczeń 2020 (klucz odpowiedzi)

ROK 2019

Egzamin praktyczny - styczeń 2019
Egzamin praktyczny - styczeń 2019 (kryteria odpowiedzi)
Egzamin pisemny - styczeń 2019
Egzamin pisemny - styczeń 2019 (klucz odpowiedzi)

Kwalifikacja A.29

ROK 2020

Egzamin praktyczny - styczeń 2020
Egzamin praktyczny - styczeń 2020 (kryteria odpowiedzi)
Egzamin pisemny - styczeń 2020
Egzamin pisemny - styczeń 2020 (klucz odpowiedzi)

ROK 2019

Egzamin praktyczny - styczeń 2019
Egzamin praktyczny - styczeń 2019 (kryteria odpowiedzi)
Egzamin pisemny - styczeń 2019
Egzamin pisemny - styczeń 2019 (klucz odpowiedzi)

Kwalifikacja A.31

ROK 2019

Egzamin praktyczny - styczeń 2019
Egzamin praktyczny - styczeń 2019 (kryteria odpowiedzi)
Egzamin pisemny - styczeń 2019
Egzamin pisemny - styczeń 2019 (klucz odpowiedzi)

Kwalifikacja Au.31

ROK 2019

Egzamin praktyczny - czerwiec 2019
Egzamin praktyczny - czerwiec 2019 (kryteria odpowiedzi)
Egzamin pisemny - czerwiec 2019
Egzamin pisemny - czerwiec 2019 (klucz odpowiedzi)

Kwalifikacja B.16

ROK 2020

Egzamin praktyczny - styczeń 2020
Egzamin praktyczny - styczeń 2020 (kryteria odpowiedzi)
Egzamin pisemny - styczeń 2020
Egzamin pisemny - styczeń 2020 (klucz odpowiedzi)

Kwalifikacja B.16

ROK 2019

Egzamin praktyczny - czerwiec 2019
Egzamin praktyczny - czerwiec 2019 (kryteria odpowiedzi)
Egzamin pisemny - czerwiec 2019
Egzamin pisemny - czerwiec 2019 (klucz odpowiedzi)

Kwalifikacja B.18

ROK 2020

Egzamin praktyczny - styczeń 2020
Egzamin praktyczny - styczeń 2020 (kryteria odpowiedzi)
Egzamin pisemny - styczeń 2020
Egzamin pisemny - styczeń 2020 (klucz odpowiedzi)

Kwalifikacja B.18

ROK 2019

Egzamin praktyczny - czerwiec 2019
Egzamin praktyczny - czerwiec 2019 (kryteria odpowiedzi)
Egzamin pisemny - czerwiec 2019
Egzamin pisemny - czerwiec 2019 (klucz odpowiedzi)

Kwalifikacja B.30

ROK 2020

Egzamin praktyczny - styczeń 2020
Egzamin praktyczny - styczeń 2020 (kryteria odpowiedzi)
Egzamin pisemny - styczeń 2020
Egzamin pisemny - styczeń 2020 (klucz odpowiedzi)

Kwalifikacja B.30

ROK 2019

Egzamin praktyczny - styczeń 2019
Egzamin praktyczny - styczeń 2019 (kryteria odpowiedzi)
Egzamin pisemny - styczeń 2019
Egzamin pisemny - styczeń 2019 (klucz odpowiedzi)

Kwalifikacja Bd.29

ROK 2020

Egzamin praktyczny - styczeń 2020
Egzamin praktyczny - styczeń 2020 (kryteria odpowiedzi)
Egzamin pisemny - styczeń 2020
Egzamin pisemny - styczeń 2020 (klucz odpowiedzi)

Kwalifikacja E.12

ROK 2020

Egzamin praktyczny - styczeń 2020
Egzamin praktyczny - styczeń 2020 (kryteria odpowiedzi)
Egzamin pisemny - styczeń 2020
Egzamin pisemny - styczeń 2020 (klucz odpowiedzi)

Kwalifikacja E.12

ROK 2019

Egzamin praktyczny - styczeń 2019
Egzamin praktyczny - styczeń 2019 (załączniki)
Egzamin praktyczny - styczeń 2019 (kryteria odpowiedzi)
Egzamin pisemny - styczeń 2019
Egzamin pisemny - styczeń 2019 (klucz odpowiedzi)

Kwalifikacja E.13

ROK 2020

Egzamin praktyczny - styczeń 2020
Egzamin praktyczny - styczeń 2020 (kryteria odpowiedzi)
Egzamin pisemny - styczeń 2020
Egzamin pisemny - styczeń 2020 (klucz odpowiedzi)

Kwalifikacja E.13

ROK 2019

Egzamin praktyczny - styczeń 2019
Egzamin praktyczny - styczeń 2019 (kryteria odpowiedzi)
Egzamin pisemny - styczeń 2019
Egzamin pisemny - styczeń 2019 (klucz odpowiedzi)

Kwalifikacja Ee.08

ROK 2020

Egzamin praktyczny - styczeń 2020
Egzamin praktyczny - styczeń 2020 (załączniki)
Egzamin praktyczny - styczeń 2020 (kryteria odpowiedzi)
Egzamin pisemny - styczeń 2020
Egzamin pisemny - styczeń 2020 (klucz odpowiedzi)

Kwalifikacja Ee.08

ROK 2019

Egzamin praktyczny - styczeń 2019
Egzamin praktyczny - styczeń 2019 (kryteria odpowiedzi)
Egzamin pisemny - styczeń 2019
Egzamin pisemny - styczeń 2019 (klucz odpowiedzi)

Kwalifikacja Ee.09

ROK 2020

Egzamin praktyczny - styczeń 2020
Egzamin praktyczny - styczeń 2020 (kryteria odpowiedzi)
Egzamin pisemny - styczeń 2020
Egzamin pisemny - styczeń 2020 (klucz odpowiedzi)

Kwalifikacja Ee.09

ROK 2019

Egzamin praktyczny - czerwiec 2019
Egzamin praktyczny - czerwiec 2019 (kryteria odpowiedzi)
Egzamin pisemny - czerwiec 2019
Egzamin pisemny - czerwiec 2019 (klucz odpowiedzi)