Braniewo, 04-12-2020

Regulamin pracy w Zespole Szkół Budowlanych

Regulamin pracy

Statut Zespołu Szkół Budowlanych

Statut Liceum Ogólnokształcącego im.9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Braniewie

Procedury

Procedura wydawania duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych w ZSB

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Liceum Ogólnokształcące
Technikum

Regulamin klas wojskowych w Zespóle Szkół Budowlanych

Regulamin klas wojskowych

Przedmiotowe zasady oceniania

PZO - język polski
PZO - języki obce