Braniewo, 19-11-2019

Regulamin pracy w Zespole Szkół Budowlanych

Regulamin pracy

Statut Zespołu Szkół Budowlanych

Statut ZSB
Statut ZSB Szkoła Policealna dla Dorosłych

Procedury

Procedura wydawania duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych w ZSB

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Liceum Ogólnokształcące
Technikum

Regulamin klas wojskowych w Zespóle Szkół Budowlanych

Regulamin klas wojskowych

Przedmiotowe zasady oceniania

PZO - język polski
PZO - języki obce