Braniewo, 14-12-2018

Statut Zespołu Szkół Budowlanych

Statut ZSB
Statut ZSB Szkoła Policealna dla Dorosłych

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Liceum Ogólnokształcące
Technikum

Regulamin klas wojskowych w Zespóle Szkół Budowlanych

Regulamin klas wojskowych

Przedmiotowe zasady oceniania

PZO - język polski
PZO - języki obce