Braniewo, 01-12-2020

Grono pedagogiczne

Dyrekcja szkoły

 • Dyrektor - mgr Piotr Danielewicz
 • Z-ca dyrektora - mgr Jolanta Wardzińska
 • Z-ca dyrektora - mgr Dariusz Lis

Nauczyciele

 • mgr Anna Adamczyk - język rosyjski
 • lic. Alicja Bartochowska - budowlane przedmioty zawodowe
 • mgr Bohatyrewicz Piotr - wychowanie fizyczne
 • mgr Agnieszka Borysewicz-Filipek - historia, wos, technika biurowa
 • mgr Piotr Danielewicz - przedsiębiorczość
 • mgr Małgorzata Dębicka - pedagog szkolny
 • mgr Alina Frąckiewicz - język angielski
 • mgr Beata Gałaś - język polski
 • lic. Anna Górska - język angielski
 • ks. Rafał Grzebyk - religia
 • mgr Violetta Jamróz - biologia
 • mgr Emilia Horak - wychowawca internatu
 • mgr Maria Hwedoruk - wychowawca internatu
 • mgr Magdalena Jędrzejewska - psycholog szkolny
 • mgr Renata Karpowicz - wychowanie fizyczne
 • mgr Czesław Kozłowski - przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Urszula Krause - geografia
 • mgr Beata Kulpeksza - matematyka
 • mgr Beata Kurowska - matematyka, statystyka
 • mgr Dariusz Lis - język polski
 • mgr Andrzej Meder - fizyka, informatyczne przedmioty zawodowe
 • mgr Anna Mikicin - język polski, etyka
 • mgr Renata Mróz - historia, wos
 • mgr Tibalibwa Freddie Kagulire - język angielski
 • mgr Iwona Obolewicz - język niemiecki, wos, spedycyjne przedmioty zawodowe
 • mgr inż. Jarosław Pilimon - informatyka, informatyczne przedmioty zawodowe, technika biurowa
 • mgr Beata Poprawska - bibliotekarz
 • ks. Paweł Roszczyński - religia
 • mgr Anetta Sikorska - wychowawca internatu
 • mgr Regina Starukiewicz - spedycyjne przedmioty zawodowe
 • mgr Mirosław Stempa - fizyka, informatyczne przedmioty zawodowe, informatyka
 • mgr Bożena Turczyn - spedycyjne przedmioty zawodowe
 • mgr Jolanta Wardzińska - chemia, matematyka
 • mgr Dariusz Wieliczko - wychowanie fizyczne
 • mgr Anna Wiśniewska - spedycyjne przedmioty zawodowe, biliotekarz
 • mgr Jakub Wojnach - język angielski, historia
 • mgr Andrzej Wysocki - informatyka, informatyczne przedmioty zawodowe
 • mgr inż. Dariusz Żukowski - budowlane przedmioty zawodowe