Braniewo, 04-12-2020


Projekt "Nowoczesna baza edukacyjna w Zespole Szkół Budowlanych" jest na półmetku realizacji. Podstawowym założeniem projektu jest modernizacji metod i treści kształcenia. Osiągnięcie założonego celu odbywa się dwutorowo, a mianowicie poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, a także kształcenie nauczycieli przedmiotów zawodowych. Modernizacja metod i treści kształcenia została opracowana przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy podczas pisania wniosku o dofinansowanie projektu zgłaszali swoje potrzeby względem kształcenia przyszłych absolwentów ZSB. Młodzież opuszczająca mury naszej placówki stanowić będzie w przyszłości kadry lokalnego rynku. A celem naszym jest, aby zrealizować podaż takiej kadry, na jaką popyt zgłaszają pracodawcy. Nauczyciele przedmiotów zawodowych odbyli już dwutygodniowe staże zawodowe w firmach, nabywając nowe umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy. Po stażach nadszedł czas na szlifowanie umiejętności posługiwania się nowoczesnym oprogramowaniem zakupionym w ramach projektu. Nowo wyposażone w meble i sprzęt komputerowy z oprogramowaniem pracownie -informatyczna i spedycyjna - czekają na oficjalne oddanie do użytku, które odbędzie się w 21 grudnia 2017. Uroczystość uświetnią swoją obecności władze powiatu braniewskiego, które czynnie wspierają podległe placówki w pozyskiwaniu funduszy unijnych.