Braniewo, 30-11-2020

Harmonogram wsparcia

Harmonogram wsparcia - płatny staż zawodowy uczniów i uczennic

Tytuł projektu: Zawodowcy z Zespołu Szkół Budowlanych

W dniu 1 lutego 2017 r. Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie rozpoczął realizację kolejnego już w historii placówki projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Zawodowcy z Zespołu Szkół Budowlanych". Dzięki zaangażowaniu i współdziałaniu władz Powiatu Braniewskiego z władzami szkoły ZSB po raz trzeci od 2010 roku pozyskaliśmy dodatkowe środki na poprawę i rozwój kształcenia zawodowego w regionie. Wartość projektu ogółem wynosi 996 538,75 zł, z otrzymane dofinansowanie stanowi 896 884,87 zł. W projekcie przewidziano płatne staże zawodowe dla 120 uczniów ZSB. Ta forma zdobywania doświadczenia zawodowego cieszy się wśród uczniów dużą popularnością. Przed odbyciem staży uczniowie uczestniczyć będą w szeregu kursów zawodowych. Będą mieli możliwość uzyskania uprawnień prawo jazdy kat. B, operatora koparko-ładowarki czy wózków widłowych oraz będą doskonalić swoje umiejętności na kursach zakresu IT. W chwili obecnej uczniowie odbywają już spotkania z opiekunem ds praktyk i są przydzielani do odpowiednich form wsparcia. Wszyscy z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie udziału w kursach!