Braniewo, 01-12-2020

Przetargi

Całodzienne wyżywienie dla wychowanków internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie (4-08-2020)

1.Ogłoszenie na wyżywienie wychowanków internatu ZSB
Zawiadomienie o wyborze oferty


Całodzienne wyżywienie dla wychowanków internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie (28-01-2020)

1. Formularz rozeznania rynku
2. Formularz ofertowy
3. Umowa-wzór
4. Opis przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o podpisaniu umowy


Całodzienne wyżywienie dla wychowanków internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie (18-07-2019)

1. Formularz rozeznania rynku
2. Formularz ofertowy
3. Umowa-wzór
4. Opis przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty (29-07-2017r.)
Zawiadomienie o podpisaniu umowy


Całodzienne wyżywienie dla wychowanków internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie (25-07-2018)

1. Formularz rozeznania rynku
2. Formularz ofertowy
3. Umowa-wzór
4. Opis przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty (8-08-2018r.)


Remont posadzki holu ZSB - parter szkoła (9 maja 2017r.)

1. Formularz rozeznania rynku
2. Opis remontu holu
3. Przedmiar robót
4. Rzut holu
5. Umowa-wzór

Zawiadomienie o wyborze oferty (18-05-2017r.)

 


Plan zamówień publicznych na rok 2017r.

Plan zamówień publicznych na rok 2017r.


ZAPYTANIE OFERTOWE (znak sprawy: ZSB/UŻ/1/2016)

1. Formularz rozeznania rynku
2. Formularz ofertowy
3. Umowa-wzór

Zawiadomienie o wyborze oferty (5-08-2016r.)


Najem autokaru

Zawiadomienie o wyborze oferty
Formularz rozeznania rynku


Całodzienne wyżywienie dla wychowanków internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie

1. Formularz rozeznania rynku
2. Formularz ofertowy
3. Umowa-wzór
4. Opis przedmiotu zamówienia


Rozeznanie rynku na całodzienne wyżywienie dla wychowanków internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie

1. Formularz rozeznania rynku
2. Formularz ofertowy
3. Umowa-wzór
4. Opis przedmiotu zamówienia

Protokół rozeznania rynku


Rozeznanie rynku na wywóz i utylizacje nieczystości stałych dla Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie

Rozeznanie cenowe na wywóz nieczystości stałych


Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

1. Ogłoszenie o przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

1. Ogłoszenie o przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty


Całodzienne wyżywienie dla wychowanków internatu ZSB w Braniewie

1. Ogłoszenie o przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont pomieszczenia pielęgniarki w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

1. Ogłoszenie o przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty


Remont łącznika i WC w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

1. Ogłoszenie o przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty


Przetarg nieograniczony – Remont dachu w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

1. Ogłoszenie o przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 7
4. Przedmiar robót załącznik nr 8

Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 2


Przetarg nieograniczony – roboty budowlane:
„Budowa podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie”

1. Ogłoszenie o przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ- Oświadczenie


Przetarg nieograniczony na wymianę drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

1. Ogłoszenie o przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ
5. Załącznik Nr 3 do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty


Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu szatni w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

1. Ogłoszenie o przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ- Oświadczenie
5. Charakterystyka i przedmiar „Remont szatni dziewcząt”

Zawiadomienie o wyborze oferty


Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu nad sztniami i łacznikiem w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

1. Ogłoszenie o przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ- Oświadczenie
5. Załącznik Nr 3

Zawiadomienie o wyborze oferty


Przetarg nieograniczony - usługa: „Całodzienne wyżywienie dla wychowanków internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie”

1. Ogłoszenie o przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie

Zawiadomienie o wyborze oferty


Przetarg nieograniczony – roboty budowlane: „Remont szatni dla uczniów i Remont korytarza w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie”

1. Ogłoszenie o przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ- Oświadczenie
5. Załącznik Nr 3 – Charakterystyka i kosztorys „ślepy” – szatni męskiej
6. Załącznik Nr 4 – Charakterystyka i kosztorys „ślepy” – remont korytarza II piętro

Zawiadomienie o wyborze oferty