Braniewo, 22-01-2020

Dzień dla Niepodległej w ZSB

W piątek 9 listopada przeżywaliśmy szkolne obchody Stulecia Niepodległości Polski. Uroczystość zgromadziła wielu zacnych Gości reprezentujących władze samorządowe, instytucje mundurowe naszego Miasta i Powiatu, a także Rodziców. Ze względu na Ślubowanie kadetów klasy I LO wojskowej w Apelu uczestniczył także Sztandar 9 BBKPanc. i Kompania Reprezentacyjna z kpt. Piotrem Szpiglem na czele.
Zgodnie z Rozporządzeniem pani Ministrej Anny Zalewskiej o godzinie 11.11 zaśpiewaliśmy uroczyście Hymn Państwowy. Następnie odbyła się ceremonia Ślubowania na Flagę Państwową uczniów klasy I wojskowej. Akt ślubowania w imieniu Dowódcy 9 BBKPanc. odczytał mjr Ireneusz Wiliński, który następnie wraz z Dyrektorem ZSB panem Piotrem Danielewiczem wręczył młodszym kadetom pagony, na których – mamy nadzieję i życzymy – niebawem zaczną pojawiać się belki kolejnych awansów. Podczas Apelu Pan Dyrektor oficjalnie pogratulował i wręczył Puchar i dyplomy naszym kadetom, którzy zajęli II miejsce w wojewódzkim Turnieju Klas Mundurowych "Jak najlepsi w Straży Granicznej", który odbył się we wrześniu. Przypominamy, że drużynę ZSB reprezentowali: Maciej Kierul, Michał Nisiewicz, Adam Panaiuk i Karol Woźniak.
Prowadzący uroczystość – Ania Horak, Łukasz Przyborowski i Maciej Kierul – zaprezentowali także dyplom i Flagę, które nasza szkoła otrzymała z rąk Dowódcy Kontyngentu stacjonującego na Łotwie w II poł. 2017 roku. Kolejny punkt uroczystości stanowiła Akademia Okolicznościowa z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, podczas której przypomnieliśmy sobie najważniejsze wydarzenia z historii Polski okresu 1918 – 2018. Tę część Apelu poprowadził pan Jakub Wojnach.
Ważnym punktem obchodów rocznicowych związanych ze stuleciem Polski niepodległej było posadzenie Dębu Pamięci, a także degustacja potraw Kuchni Polskiej przygotowywanych przez całą społeczność szkolną. O tym – w odrębnych artykułach. Zapraszamy do lektury.

Gra miejska z okazji stulecia niepodległości

W dniu 30 października wzięliśmy udział w grze miejskiej zorganizowanej z okazji stulecia niepodległości Polski przez panią Małgorzatę Roguszewską z Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie. W turnieju rywalizowały trzyosobowe drużyny z pięciu braniewskich szkół. ZSB reprezentowali: Ola Kaluta z kl. III LO B, Ola Nowak z kl. II LO B i Paweł Bogdański z kl. I TB przygotowani przez panią Renatę Mróz, a biorący udział w zabawie edukacyjnej pod opieką pani Agnieszki Borysewicz. Zadaniem uczestników gry było zdobycie siedmiu punktów zlokalizowanych w różnych częściach miasta i na każdym z nich - rozwiązanie zadań testowych obejmujących wiedzę z zakresu historii Polski 1918 - 1945. Ostatnim zadaniem było przygotowanie plakatu upamiętniającego setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyniki rywalizacji poznamy podczas powiatowych obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada.

Zdjęcia w "Galerii zdjęć"

Zostaliśmy Laureatami dwóch konkursów

„Świadectwa Niepodległej” pod takim hasłem w elbląskim Teatrze im. Aleksandra Sewruka w dniu 30 kwietnia odbyła się konferencja poświęcona 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Organizatorem konferencji był Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował Prezydent Witold Wróblewski.
Uczestnicy konferencji wysłuchali również wykładu prof. Stanisława Achremczyka o znakach naszej tożsamości. Uczestniczyliśmy w tym spotkaniu, ponieważ podczas konferencji, podsumowane zostały konkursy „Dziedzictwo Niepodległości” (dla nauczycieli na scenariusz lekcji) i „Świadectwa Niepodległej” (dla uczniów na projekt zagospodarowania przestrzeni miejskiej w celu upamiętnienia stulecia Niepodległości), w których brali udział uczniowie i nauczyciele ze szkół z całego województwa.
Laureatami konkursu dla uczniów zostali kadeci: Michał Nisiewicz i Kamil Pietrzak z klasy pierwszej wojskowej, którzy pod opieką pani Agnieszki Borysewicz opracowali projekt Grającej Ławeczki Piłsudskiego (projekt jest już w fazie realizacji). Pani Agnieszka Borysewicz otrzymała natomiast nagrodę w konkursie na scenariusz lekcji. Na zakończenie konferencji odbył się quiz on-line nt. odzyskania niepodległości przez Polskę adresowany do zgromadzonej w Teatrze publiczności; jednym z trzech zwycięzców, którzy wykazali się nie tyle wiedzą, co refleksem w udzielaniu odpowiedzi, była pani Agnieszka Borysewicz.

DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH ZBRODNI KATYŃSKIEJ

W dniu 12 kwietnia już po raz dziewiąty spotkaliśmy się na Apelu Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej.Swojuą obecnością zaszczycili nas zacni Goście, m.in. pan Leszek Dziąg - Starosta Braniewski oraz jego zastępca - Artur Mieczaniec i Etatowy Członek Zarządu - Leszek Kudliński, pan Tomasz Sielicki - Wójt Gminy Braniewo, przedstawiciele Urzędu Miasta i służb mundurowych: 9BBKPanc. oraz Straży Granicznej, którzy złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem por. Antoniego Paproty. Apel poprowadzili: Mateusz Brewczak i kadet Izabella Domaradzka.[ZDJĘCIA W GALERII]

UCZNIOWIE ZSB LAUREATAMI KONKURSÓW

W dniu 14 marca br. w Klubie 16 PWD w Elblągu odbyło się rozstrzygnięcie: konkursu filmowego "Pamiętajmy o Żołnierzach Wyklętych", konkursu plastycznego "Cześć i Chwała Bohaterom" oraz konkursu literackiego "Żołnierze Wyklęci-Żołnierze Niezłomni". Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie im. Gen. Bolesława NIECZUJA-OSTROWSKIEGO, a patronat honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

W gali wręczenia nagród uczestniczył Dyrektor Pan Piotr Danielewicz wraz z czworgiem uczestników konkursów z naszej szkoły - ponieważ tak się szczęśliwie złożyło, że wszyscy oni zajęli miejsce na podium. W konkursie literackim pierwsze miejsce zajęła Ania Chomko (III LO A), a w konkursie filmowym najwyżej uplasował się Janek Kurek (III TI), a za nim kolejno: Bartek Borkowski (I LO A) i Dorian Olejnik (I TS). Opiekunem merytorycznym uczniów była pani Agnieszka Borysewicz. Gratulujemy laureatom oraz życzymy dalszych sukcesów.

APEL Z OKAZJI NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W czwartek, 1 marca, odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych połączony z nadaniem kolejnych stopni awansu uczniom klas wojskowych. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Elblągu pani Małgorzata Adamowicz, Wizytator Delegatury KO w Elblągu pani Renata Perlińska, przedstawiciele 9 BBKPanc: ppłk Sławomir Skwierczyński, mjr Jan Smalarz, st.chor.szt. Stanisław Śmigielski, st.chor. Norbert Żółtko, Komendant Placówki Straży Granicznej mjr Piotr Dąbrowski oraz Starosta Braniewski pan Leszek Dziąg.
Dyrektor szkoły pan Piotr Danielewicz wraz z ppłk. Sławomirem Skwierczyńskim dokonali nadania kolejnych stopni awansu uczniom klas mundurowych. Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 13 lutego 2018 roku na stopień kadeta awansowali uczniowie: Weronika Burdzy, Łucja Emiljanowicz, Weronika Filipek i Maciej Kierul z klasy II LOa oraz Adrian Błaszczak, Bartłomiej Borkowski, Natalia Chrzanowska, Izabella Domaradzka, Łukasz Gregorczyk, Anna Kamińska, Michał Nisiewicz, Adam Panasiuk, Kamil Pietrzak i Natalia Szewczyk z klasy I LOa. Stopień starszego kadeta otrzymali: Natalia Granat i Żaneta Raczyńska z klasy II LOa. Na stopień kaprala kadeta awansowała Anna Horak z klasy II LOa.[ZDJĘCIA W GALERII]

TROPEM WILCZYM - BIEG Z OKAZJI NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Grupa kadetów z klas wojskowych wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wydarzenie patriotyczno-sportowe odbyło się w niedzielę 04.03.2018r. Start biegu miał miejsce na stadionie leśnym w Pieniężnie o godz. 15.00 i w Amfiteatrze w Braniewie o godz.17.00. Wzięliśmy udział w obu biegach. W Pieniężnie do pokonania były dwie trasy do wyboru o długości 1963 metry (1963 to rok, w którym zamordowano ostatniego z Niezłomnych Józefa Franczaka ps. „Lalek”) oraz o 5000 m; w Braniewie - tylko krótsza trasa.

Za udział w biegu uczestnicy otrzymali pamiątkowy medal i patriotyczny t- shirt. Tegoroczni uczestnicy tropemwilczym.pl z budowlanki to: Ania Kamińska, Natalia Chrzanowska, Angelika i Paulina Musiał, Weronika Filipek, Adrian Błaszczak, Karol Woźniak, Igor Niewiadomski, Patryk Pączkowski i pani Agnieszka Borysewicz; pan Czesław Kozłowski czuwał nad grupą w trakcie biegu w Braniewie.

SZKOLNE I POWIATOWE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 10 listopada odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości połączony ze ślubowaniem uczniów pierwszej klasy o profilu wojskowym. Na uroczystość przybyli: Starosta Braniewski Leszek Dziąg, przedstawiciele 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego: mjr Ireneusz Wiliński, mjr Jan Smalarz, st. chor. szt. Mariusz Sobiło, kpt. Piotr Szpigiel (dowódca kompanii honorowej) oraz przedstawiciele pozostałych służb mundurowych: ppłk SG Tomasz Chwietkiewicz, mjr SG Piotr Gajewski, mjr Krzysztof Hołubowski (SW), nadkom. Joanna Krakowiak (Służba Celna) oraz mł. bryg. Władysław Szczepanowicz (KP PSP).

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia Sztandaru Brygady w asyście kompanii honorowej. Następnie uczniowie klasy pierwszej złożyli przysięgę na flagę, którą w imieniu dowódcy 9 BBKPanc. odebrał mjr Ireneusz Wiliński wraz z dyrektorem szkoły Piotrem Danielewiczem. Po uroczystości ślubowania zaprezentowano program artystyczny poświęcony 99. rocznicy odzyskania niepodległości.

Uroczystość ślubowania przygotowali nauczyciele: Iwona Obolewicz i Czesław Kozłowski we współpracy z uczniami: Natalią Winiczeńko, Patrykiem Pączkowskim, Dominiką Charun, Adrianą Marciszewską i Piotrem Szkudlarkiem z klasy III LOA oraz Kamilą Pieczką i Maciejem Kierulem z klasy II LOA. Program artystyczny przygotowała pani Agnieszka Borysewicz-Filipek. Wystąpili: Magdalena Karpińska i Maja Staszkiewicz (III LOB), Mateusz Niewiadomski (III TS), Szymon Nowakowski (III LOB), Alicja Wasiak, Adrian Prokopiuk oraz Igor Niewiadomski (II LOA). Uroczystość poprowadzili: Jagoda Waszczyszyn (IVTS) i Mateusz Brewczak (III LOB). Nad dźwiękiem czuwał Błażej Jankowski z klasy IV TI.

11 listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyła się uroczysta akademia w Braniewskim Centrum Kultury. Akademia ta została przygotowana przez panią Agnieszkę Borysewicz-Filipek we współpracy z uczniami ZSB.[ZDJĘCIA W GALERII]

Rok szkolny 2017/2018 "Rokiem dla Niepodległej"

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Minister Anna Zalewska zapowiedziała, że obecny rok szkolny 2017/2018 będzie „Rokiem dla Niepodległej”.
Stulecie Niepodległości Polski to dla Zespołu Szkół Budowlanych wyjątkowa okoliczność, żeby ze wzmożoną aktywnością podejmować działania edukacyjne, wychowawcze i kulturalne, kształtujące wśród młodzieży poczucie tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych.
Punktem kulminacyjnym obchodów rocznicowych będzie dzień 9 listopada 2018 roku - "Dzień dla Niepodległej" stanie się zarazem zwieńczeniem wszelkich patriotycznych inicjatyw podejmowanych w ciągu całego roku.