Braniewo, 11-08-2020

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU „SKILLS & MASTERS” W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA. NR PROJEKTU: 2018-1-PL01-KA102-048439. INFORMACJE PODSTAWOWE: CEL PROJEKTU: Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów technikum w zakresie nowych technologii stosowanych w branży informatycznej, budownictwie i spedycji oraz porównanie doświadczeń zdobytych w lokalnych firmach, w których uczniowie odbywają praktyki zawodowe.

UCZESTNICY PROJEKTU:
Uczestnikami szkolenia zawodowego będzie 16 uczniów klas technikum informatycznego, 10 - technikum spedycyjnego oraz 6 – technikum budowlanego. Czterotygodniowe szkolenie informatyków odbędzie się jeszcze w tym roku szkolnym - w maju 2020 r. w Niemczech. Spedytorzy i budowlańcy wyjadą na początku przyszłego roku szkolnego na dwutygodniowe szkolenie do Hiszpanii..

REKRUTACJA DO PROJEKTU:
Zainteresowani uczniowie wypełnią formularz zgłoszeniowy. Uczestnicy zostaną wybrani przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów. Beneficjent określił kryteria zakwalifikowania ucznia do projektu (znajdują się w zakładce Regulaminie uczestnictwa)..

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE:
Po zakończeniu stażu uczestnicy otrzymają dokumenty potwierdzające ich udział w praktykach zagranicznych oraz nowo nabyte przez nich umiejętności: Europass-Mobilność, Europass-CV, Europass-Paszport Językowy oraz certyfikat ECVET. Celem wszystkich dokumentów jest zapewnienie łatwiejszego uznawania i rozpoznawania umiejętności i kwalifikacji w poszczególnych krajach europejskich niezależnie od ukończonej ścieżki kształcenia, a także zapewnienie skuteczniejszej integracji i konkurencyjności na rynku pracy. .

KOORDYNATOR PROJEKTU: p. Regina Starukiewicz.
NADZÓR NAD REALIZACJĄ PROJEKTU: p. Dariusz Lis.
NAUCZYCIEL ODPOWIEDZIALNY ZA ORGANIZACJĘ PRAKTYK ZAWODOWYCH W NIEMCZECH: p. Iwona Obolewicz