Braniewo, 11-08-2020

Technik rachunkowości

Biuro rachunkowe

Przykładowe pytania do egzaminu ustnego - semestr II

Praca kontrolna w semestrze II składa się z 2 części:

  • pierwsza część to zadanie 8 „Zeszytu testów i ćwiczeń” (Bożena Padurek)
  • druga część jest arkuszem egzaminacyjnym z czerwca 2014r.

W zadaniach zamiast nazw firm (EWA i KRATECZKA) należy użyć własnego imienia.

Praca kontrolna część I - semestr II (przedsiębiorstwo produkcyjne, konta zespołu 5)
Praca kontrolna część II - semestr II (przedsiębiorstwo handlowe, konta zespołu 4)