Pomagamy bezdomnm zwierzętom

W naszej szkole odbyła się pierwsza zbiórka karmy dla kotów wolnożyjących, którymi na co dzień zajmuje się Stowarzyszenie Pomocy Kotom “Kot, Kotek” w Braniewie. Inicjatorką włączenia się do akcji w szkole jest pani Anna Adamczyk oraz wicedyrektor Iwona Obolewicz. Pierwszą zbiórkę koordynowało Szkolne Koło Wolontariatu. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy nie odwrócili głowy, zakupili i przynieśli na miejsce zbiórki karmę – to dla duża pomoc dla Stowarzyszenia i dla kocich bezdomniaków.