PROJEKT ERASMUS+ KEKS RATYZBONA

Pobyt międzynarodowej grupy realizującej projekt KEKS w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

W dniach 21 – 27 września 2021 roku Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie gościł 25-osobową grupę młodzieży oraz ich opiekunów z Niemiec, Francji i Grecji. Przybyli wraz z naszą młodzieżą realizowali założenia projektu “Kann Essen Kulturbildend sein …” (Czy jedzenie może być edukacją kulturalną…). Stąd żartobliwy skrót KEKS, jakże pasujący do tematu projektu. Założeniem powyższego projektu było poszukiwanie znaczenia kultury żywności dla wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego, ale daje on również możliwość poznania kultury różnych części Europy i z pewnością służy także promocji naszego regionu. Dlatego młodzi Europejczycy wraz z opiekunami złożyli wizytę w Starostwie Powiatowym w Braniewie. Zostali tam przyjęci przez Starostę Braniewskiego – pana Karola Motykę, wicestarostę oraz panią naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu.
Koordynatorką przedsięwzięcia była nauczycielka ZSB – pani Regina Starukiewicz, ale w działania projektowe włączyli się także inni nauczyciele szkoły – Małgorzata Dębicka, Anna Wiśniewska, Renata Mróz, Anna Adamczyk, Beata Gałaś, Anetta Sikorska i Maria Hwedoruk. Oczywiście nie zabrakło tu też naszej młodzieży, która aktywnie uczestniczyła w zadaniach projektowych i integrowała się z młodymi Grekami, Niemcami i Francuzami. Nagrodą za ich udział i zaangażowanie będzie wyjazd w bieżącym roku szkolnym do Grecji i Francji w ramach projektu KEKS. Nie obyło się także bez wspólnego gotowania i to typowych polskich potraw – żurku, ruskich pierogów oraz karkówki. Tu skorzystano z gościnności Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie.
Ostatnim etapem pobytu w Polsce było zwiedzanie Torunia i Gdańska, oczywiście powiązane z tematem projektu. W Toruniu młodzież poznała tajniki sporządzania miodowych ciasteczek w Żywym Muzeum Piernika, a w zagrodzie edukacyjnej w Mokrym Dworze (pod Gdańskiem) zwiedziła stary młyn i poznała proces pieczenia chleba.
Takie projekty, jak KEKS, uczą, integrują, otwierają granice. Sprawiają, że naprawdę czujemy się Europejczykami, a świat jest po prostu globalną wioską.

O projekcie

W Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie w latach 2019–2021 realizowano projekty w ramach programu Erasmus +. Te cztery projekty napisane przez nauczycielkę ZSB – panią Reginę Starukiewicz – miały na celu podniesienie kwalifikacji kadry oraz kompetencji zawodowych młodzieży, a także integrację polskiej młodzieży i pedagogów z biorącymi udział w projekcie przedstawicielami Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Węgier i Grecji. Oczywiście chodziło także o poznanie kultury innych krajów i języków obcych – głównie angielskiego i niemieckiego. Nauczyciele ZSB wzięli udział w projekcie “Kultura, języki, zarządzanie – rozwój kompetencji kluczowych kadry.”
Natomiast o podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów w zakresie nowych technologii stosowanych w branży informatycznej, budownictwie i spedycji zadbano w projekcie “Skills and Masters” (umiejętności i mistrzowie). Natomiast w projekt “Lernen mit Spass – Unterrichten mit modern Lernmethoden” (nauka z zabawą – nauczanie nowoczesnymi metodami). Projekt ten zakładał stworzenie uczniom możliwości komunikowania się w realnych sytuacjach życiowych oraz poznanie kultury krajów partnerskich ze szczególnych uwzględnieniem ich dorobku filmowego. Czwartym projektem, w ramach którego w dniach 21- 27. września br. będziemy gościć w ZSB europejską młodzież jest projekt “Kann Essen Kulturbildend sein …” (czy jedzenie może być edukacją kulturalną). Projekt zakładał poszukiwanie znaczenia kultury żywności dla wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego. W ramach realizacji tegoż przedsięwzięcia 8-osobowa grupa naszych uczniów (pod opieką p. M. Dębickiej oraz p. A. Wiśniewskiej) wyjechała w październiku 2019 roku do Ratyzbony. Tam uczniowie z Polski, Niemiec, Francji, Włoch i Grecji poznali procesy produkcji żywności w lokalnych niewielkich zakładach pracy, przygotowywali posiłki na targi żywności, które serwowali mieszkańcom miasta, a także zwiedzili Ratyzbonę i jej okolice.
Mimo że pandemia pokrzyżowała część naszych planów, tym razem mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować założenia projektu żartobliwie zwanego KEKS-em (od: Kann Essen Kulturbildend sein), a są to m.in.:

  • promocja języka niemieckiego,
  • przybliżenie regionalnego dziedzictwa kulinarnego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego,
  • wzmocnienie pozycji szkoły w regionie i poszerzenie jej oferty edukacyjnej,
  • opracowanie i wydanie publikacji prezentującej wspólne doświadczenia uczestników projektu, przepisy kulinarne oraz kulturę.

Terminy pozostałych spotkań w ramach projektu “KEKS …”
21.09 – 27.09.2021 – Braniewo
12.10 – 18.10.2021 – Avelino (Włochy)
04.04 – 09.04.2022 – Brest (Francja)
09.05 – 15.05.2022 – Larissa (Grecja).
lipiec 2022 – Larissa (Grecja). – spotkanie podsumowujące zespołu projektowego
Udział młodzieży ZSB w ww projektach to niesamowita przygoda, ale też szansa na jej kreatywność i szerszą perspektywę rozwoju.