Psycholog szkolny

Godziny pracy psychologa

Gdzie szukać pomocy?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Plac Piłsudskiego 2;
Centrum Integracji Społecznej ul. Kościuszki 93;
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rzemieślnicza 1;
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Moniuszki 5;
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Puls ul. Portowa 16;
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, ul. Moniuszki 22;
Punkt Interwencji Kryzysowej przy Katolickim Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, ul. BŁ. Reginy Protmann 4;
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Moniuszki 5;
Inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przy Urzędzie Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 10;
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Sikorskiego 15 A;
Punkt nieodpłatnych porad prawnych ul. Wiejska 2

Jak być szczęśliwym?

Pozytywny obraz własnej osoby
Od tego, jak siebie postrzegamy, zależy nasze poczucie szczęścia – dowodzą badania hiszpańskich naukowców z Uniwersytetu Kraju Basków. Przeanalizowane przez nich dane od ponad 1900 osób w wieku 12–23 lata pokazały, że ludzie byli tym szczęśliwsi, im bardziej akceptowali swoje ciało. Osoby zadowolone z własnego wyglądu odczuwały w mniejszym stopniu niepokój i depresję, a także niższe było u nich ryzyko pojawienia się zaburzeń odżywiania. Związek między postrzeganiem siebie a poczuciem szczęścia był również analizowany w kontekście wieku, płci i aktywności fizycznej. Okazało się, że młodzież w wieku 12–14 lat, która miała pozytywny obraz własnej osoby lub ćwiczyła fizycznie, czuła się bardziej szczęśliwa; i dotyczyło to przedstawicieli obojga płci. Badania pokazały również, że można poradzić sobie z przygnębieniem poprzez uprawianie sportu. Prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że ćwiczenia fizyczne poprawiają i wygląd, i koncepcję siebie.
Na podstawie: www.sciencedaily.com.

“Optymistę spotyka w życiu tyle samo niepowodzeń i tragedii, co pesymistę, ale optymista znosi to lepiej”.
Martin Seligman

Młodzieżowa grupa wsparcia

Ideą Młodzieżowej Grupy Wsparcia jest wzajemna pomoc i zrozumienie. W grupie osób o podobnych problemach łatwiej jest się otworzyć, spojrzeć na swój problem z innej perspektywy, uzyskać wsparcie, podzielić się własnymi doświadczeniami, wzajemnie sobie pomagać.

Podczas zajęć:
– Poznajemy siebie i swoje mocne strony,
– Budujemy pozytywną samoocenę,
– Uczymy się wyrażać emocje i radzić sobie z tymi trudnymi,
– Poznajemy sposoby reagowania i radzenia sobie ze stresem,
– Uczymy się pozytywnego myślenia,
– Poszerzamy umiejętności społeczne,
– Wzajemnie się wzmacniamy,
– Poszukujemy kreatywnych rozwiązań,
– Miło spędzamy czas przy filiżance herbaty,

Spotkania odbywają się w poniedziałki o godz. 14:30 (harmonogram spotkań do ustalenia).
“Psychologia nie zajmuje się tylko chorobą czy zdrowiem: zajmuje się także pracą, kształceniem się, rozumieniem, miłością, rozwijaniem się i zabawą”
Martin Seligman

Filmowe Spotkania z Psychologią

Filmowe Spotkania z Psychologią to niezwykle emocjonujące zajęcia warsztatowe obejmujące projekcję filmu, poruszającego tematykę psychologiczną oraz dyskusję na temat zagadnień psychologicznych prezentowanych w filmie. Zajęcia umożliwiają nie tylko nabycie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii, ale są też okazją do poszerzenia umiejętności wyrażania myśli, dyskusji, polemiki, oraz rozważań, refleksji na temat różnych dylematów.
Harmonogram do ustalenia w każdym, nowym roku szkolnym.