Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

W dniu 10 listopada br. z udziałem Dowódcy 9BBKPanc. gen. bryg. Sławomira Lidwy i Kompanii Honorowej, uczciliśmy 105. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. To wydarzenie w kalendarzu ważnych dat w historii naszej Ojczyzny ma w naszej szkole szczególny wymiar, ponieważ obchody tego Święta od lat łączymy ze ślubowaniem kadetów z klas I wojskowych. W tym roku rotę ślubowania złożyło 50 kadetów z dwóch klas pierwszych OPW. Ślubowanie przyjęli dyrektor szkoły Dariusz Lis oraz Dowódca jednostki patronackiej gen. bryg. Sławomir Lidwa. Podczas uroczystości zostały także wręczone AWANSE dwunastu kadetom, którzy osiągneli wyróżniające wyniki w nauce i zachowaniu. Otrzymali je: Piotr Gawdzik, Igor Kamecki, Jakub Fit, Wiktora Brewczak, Julia Babiarz, Alan Progorowicz, Małgorzata Kwiatkowska, Natalia Turowska, Aleksandra Symonowicz, Wiktor Senenko, Paweł Królikowski, Tymoteusz Byndas.
Po części oficjalnej obejrzeliśmy program patriotyczny zaprezentowany przez kadetów, którzy składali ślubowanie.
SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA:
– zaproszonym Gościom, którzy zaszczycili Swoją obecnością naszą dzisiejszą uroczystość
– Rodzicom kadetów składających ślubowanie za tak liczny udział w wydarzeniu
– nauczycielom, którzy przygotowali ceremonię Ślubowania i Akademię: Marcinowi Filipkowi, Annie Adamczyk i Dariuszowi Wieliczko
– Prowadzącym uroczystość: kadet Wiktorii Brewczak, kadet Katarzynie Krupce oraz Dowódcy Uroczystości – kadetowi Jakubowi Fitowi.
– Pocztowi Flagowemu w składzie: kadet Maciej Telenga, kadet Milena Fiedorowicz, kadet Beata Kołosińska
– nauczycielowi informatycznych przedmiotów zawodowych Mirosławowi Stempie za fotorelację.