Z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie

Powodem do wizyty w „ piątce” było spotkanie z prof. Stanisławem Balbusem – historykiem, który przybył do Braniewa z wystawą i wykładem poświęconym Sergiuszowi Piaseckiemu – wywiadowcy, więźniowi, egzekutorowi, pisarzowi. W spotkaniu wzięli udział kadeci z IIb i IIIb #OPW pod opieką p. Marcina Filipka.