Braniewo, 11-08-2020

Informacje dla rodziców

Wpłaty na radę rodziców prosimy kierować na konto:
07 8313 0009 0037 5300 2000 0010 z dopiskiem: Rada Rodziców Zespołu Szkół budowlanych; ul. Wiejska 2; 14-500 Braniewo

Konsultacje z rodzicami - 19-05-2020

Konsultacje z rodzicami - 22-10-2019

Konsultacje roku szkolnego 2019/2020

Dopalacze - informator dla rodziców

W ramach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy powstały 3 artykuły

Zaniedbanie jako forma przemocy wobec dzieci
Jeśli nie przemoc to co?
Rola rówieśników