Przetargi

Plan zamówień 2023

Całodzienne wyżywienie dla wychowanków internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie (20-07-2022)

Ogłoszenie na wyżywienie wychowanków internatu ZSB
Projektowane postanowienia umowy
SWZ
Informacja o kwocie
Informacja z otwarcia ofert
Uzupełnienie oferty
Wynik postępowania

Plan zamówień 2022

Plan zamówień 2022

Całodzienne wyżywienie dla wychowanków internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie (26-08-2021)

Ogłoszenie na wyżywienie wychowanków internatu ZSB
Projekt umowy
SWZ
Informacja o kwocie
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

Całodzienne wyżywienie dla wychowanków internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie (7-08-2021)

Ogłoszenie na wyżywienie wychowanków internatu ZSB
Projekt umowy
SWZ
Informacja o kwocie
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie postępowania

Plan zamówień 2021

Plan zamówień 2021 – korekta
Plan zamówień 2021
Plan zamówień 2021 – projekt

Całodzienne wyżywienie dla wychowanków internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie (4-08-2020)

Ogłoszenie na wyżywienie wychowanków internatu ZSB
Zawiadomienie o wyborze oferty

Całodzienne wyżywienie dla wychowanków internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie (28-01-2020)

1. Formularz rozeznania rynku
2. Formularz ofertowy
3. Umowa-wzór
4. Opis przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o podpisaniu umowy

Całodzienne wyżywienie dla wychowanków internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie (18-07-2019)

1. Formularz rozeznania rynku
2. Formularz ofertowy
3. Umowa-wzór
4. Opis przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty (29-07-2017r.)
Zawiadomienie o podpisaniu umowy

Całodzienne wyżywienie dla wychowanków internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie (25-07-2018)

1. Formularz rozeznania rynku
2. Formularz ofertowy
3. Umowa-wzór
4. Opis przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty (8-08-2018r.)

Remont posadzki holu ZSB – parter szkoła (9 maja 2017r.)

1. Formularz rozeznania rynku
2. Opis remontu holu
3. Przedmiar robót
4. Rzut holu
5. Umowa-wzór

Zawiadomienie o wyborze oferty (18-05-2017r.)

Plan zamówień publicznych na rok 2017r.

Plan zamówień publicznych na rok 2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE (znak sprawy: ZSB/UŻ/1/2016)

1. Formularz rozeznania rynku
2. Formularz ofertowy
3. Umowa-wzór

Zawiadomienie o wyborze oferty (5-08-2016r.)

Najem autokaru

Zawiadomienie o wyborze oferty
Formularz rozeznania rynku

Całodzienne wyżywienie dla wychowanków internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie

1. Formularz rozeznania rynku
2. Formularz ofertowy
3. Umowa-wzór
4. Opis przedmiotu zamówienia

Rozeznanie rynku na całodzienne wyżywienie dla wychowanków internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie

1. Formularz rozeznania rynku
2. Formularz ofertowy
3. Umowa-wzór
4. Opis przedmiotu zamówienia

Protokół rozeznania rynku

Rozeznanie rynku na wywóz i utylizacje nieczystości stałych dla Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie

Rozeznanie cenowe na wywóz nieczystości stałych

Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

1. Ogłoszenie o /przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty

Remont w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

1. Ogłoszenie o /przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty

Całodzienne wyżywienie dla wychowanków internatu ZSB w Braniewie

1. Ogłoszenie o /przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty

Remont pomieszczenia pielęgniarki w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

1. Ogłoszenie o /przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty

Remont łącznika i WC w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

1. Ogłoszenie o /przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony – Remont dachu w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

1. Ogłoszenie o /przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 7
4. Przedmiar robót załącznik nr 8

Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 2

Przetarg nieograniczony – roboty budowlane: „Budowa podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie”

1. Ogłoszenie o /przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ- Oświadczenie

Przetarg nieograniczony na wymianę drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

1. Ogłoszenie o /przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ
5. Załącznik Nr 3 do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu szatni w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

1. Ogłoszenie o /przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ- Oświadczenie
5. Charakterystyka i przedmiar „Remont szatni dziewcząt”

Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu nad sztniami i łacznikiem w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

1. Ogłoszenie o /przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ- Oświadczenie
5. Załącznik Nr 3

Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony – usługa: „Całodzienne wyżywienie dla wychowanków internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie”

1. Ogłoszenie o /przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie

Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetarg nieograniczony – roboty budowlane: „Remont szatni dla uczniów i Remont korytarza w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie”

1. Ogłoszenie o /przetargu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ- Oświadczenie
5. Załącznik Nr 3 – Charakterystyka i kosztorys „ślepy” – szatni męskiej
6. Załącznik Nr 4 – Charakterystyka i kosztorys „ślepy” – remont korytarza II piętro

Zawiadomienie o wyborze oferty