ZSB – nowoczesna szkoła

Ogłoszenie na dostawę sprzętu budowlanego i sprzętu komputerowego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Projekt umowy
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
4. Opis przedmiotu zamówienia
5. Informacja z otwarcia ofert
6. Wynik postępowania
7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Odpowiedzi zamawiającego na zadane pytania


Ogłoszenie na usługi hotelarskie i restauracyjne dla nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie

1. Usługi hotelarskie i restauracyjne dla nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie
2. Projekt umowy
3. Informacja z otwarcia ofert
4. Wynik postępowania
5. Informacja o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie na dostawę sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Projekt umowy dla cz. I
3. Projekt umowy dla cz. II
4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (poprawiona)
5. Opis przedmiotu zamówienia cz. I
6. Opis przedmiotu zamówienia cz. II
7. Ogłoszenie z otwarcia ofert
8. Wynik postępowania
9. Wynik postępowania 2
10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy

Lista procesorów z dnia 6-10-2019r. opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (dotyczy poz.38-laptop)
Lista kart graficznych z dnia 6-10-2019r. opublikowanych na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php (dotyczy poz.38-laptop)

Odpowiedzi zamawiającego na zadane pytania
Odpowiedzi zamawiającego na zadane pytania
Odpowiedzi zamawiającego na zadane pytania
Odpowiedzi zamawiającego na zadane pytania
Zmiana treści SIWZ
Odpowiedź do cz. 1 sprzęt komputerowy poz. 57 sprzęt nagłośnieniowy
Odpowiedź na pytanie dotyczące formularza ofertowego


Ogłoszenie na usługi hotelarskie i restauracyjne dla nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie

1. Usługi hotelarskie i restauracyjne dla nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie
2. Projekt umowy
3. Informacja z otwarcia ofert
4. Wynik postępowania
5. Informacja o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie na usługi hotelarskie i restauracyjne dla nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie

1. Usługi hotelarskie i restauracyjne dla nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie
2. Projekt umowy
3. Informacja z otwarcia ofert
4. Wynik postępowania
5. Protokół z przeprowadzenia zamówienia
6. Informacja o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie na Kursy szkoleniowe dla nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych

1. SIWZ
2. Projekt umowy
3. Projekt Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
4. Informacja z otwarcia ofert
5. Wynik postępowania
6. Informacja o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie na Wykonanie adaptacji pracowni dla Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie

1. Zaproszenie do składania ofert
2. Projekt umowy
3. Informacja z otwarcia ofert
4. Wynik postępowania
5. Informacja o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie na dostawę mebli dla Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie

1. Zaproszenie do składania ofert
2. Projekt umowy
3. Protokół z otwarcia ofert
4. Wynik postępowania
5. Informacja o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie na Kursy szkoleniowe dla nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych

1. SIWZ
2. Projekt umowy
3. Projekt Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
4. Informacja z otwarcia ofert
5. Wynik postępowania
6. Informacja o udzieleniu zamówienia