Innowacyjni ekozawodowcy – RPWM.02.04.01-28-0007/20

Zamówienia publiczne:

Ogłoszenie o zamówieniu 01/22/innowacyjni ekozawodowcy

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SWZ
3. Opis przedmiotu zamówienia
4. Projekt umowy
5. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Informacja o kwocie
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu 08/21/innowacyjni ekozawodowcy

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Projekt umowy
3. Informacja z otwarcia ofert
4. Wynik postępowania
5. Zawiadomienie o podpisaniu umowy


Ogłoszenie o zamówieniu usługi “Kurs dla uczniów”

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja warunków zamówienia
3. Projektowane postanowienia umowy
4. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Informacja o kwocie
Unieważnienie postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu 05/21/innowacyjni ekozawodowcy

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
3. Specyfikacja warunków zamówienia
4. Opis przedmiotu (załącznik nr7)
5. Projektowane postanowienia umowy
6. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
7. Ogłoszenie o zmianie terminu
Odpowiedzi na pytania
Informacja o kwocie
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania
Załącznik do wyniku postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu usługi hotelarskich i restauracyjnych dla uczniów
ZSB w Braniewie

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Projekt umowy
3. Specyfikacja warunków zamówienia
4. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Informacja o kwocie
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu 03/21/innowacyjni ekozawodowcy

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Projekt umowy
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania
Zawiadomienie o podpisaniu umowy


Ogłoszenie o zamówieniu 02/21/innowacyjni ekozawodowcy

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SWZ
3. Opis przedmiotu zamówienia
4. Projekt umowy
5. Umowa powierzenia przetwarzania danych

Informacja o kwocie
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania
Załącznik do wyniku


Ogłoszenie o zamówieniu 01/21/innowacyjni ekozawodowcy

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SWZ
3. Opis przedmiotu zamówienia
4. Projekt umowy
5. Umowa powierzenia przetwarzania danych

Informacja o kwocie
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania
Załącznik do wyniku


Dokumentacja projektu “ZSB – Innowacyjni ekozawodowcy”:

Regulamin projektu
Regulamin rekrutacji
Załącznik 1. Ankieta osobowa
Załącznik 2. Formularz zgłoszeniowy
Załącznik 3. Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik 4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku