Projekt ERASMUS+ “Triple jump in the future”

Projekt nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000144536 w akcji Short-term projects for mobility of learners and Staff in vocational edication and training – TRIPLE JUMP IN THE FUTURE – Erasmus+

 1. Projekt organizowany w ramach programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna/Mobilność uczniów.
 2. Termin realizacji projektu: 7.11.2023 – 06.05.2025 r.
 3. Planowany termin praktyk zawodowych: 29.09-26.10.2024r.
 4. Ilość uczestników: 16 (uczniowie technikum informatycznego – 10, technikum spedycji – 4, technikum budownictwa – 2).
 5. Miejsce odbywania praktyk: Póvoa de Varzim – Portugalia.
 6. Partner projektu: firma WE ARE Lda. (Euromob) – do tej pory zrealizowano wspólnie 2 projekty unijne praktyk zawodowych dla uczniów klas technikum).
 7. Osoby zaangażowane w realizację projektu:
  Iwona Obolewicz – koordynator projektu
  Tibalibwa Freddie Kagulire – nauczyciel języka angielskiego
  Mirosław Stempa – nauczyciel zawodowych przedmiotów informatycznych
  Elżbieta Dohojda – księgowość
 8. Cele ogólne projektu: podniesienie kompetencji zawodowych uczniów kształcących się w zawodzie technik spedycji, technik budownictwa i technik informatyk. Wzrost konkurencyjności absolwentów na rynku pracy. Wzrost motywacji do nauki i podnoszenia kwalifikacji.
 9. Korzyści z realizacji projektu:
  – podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów, kompetencji językowych (w tym języka zawodowego) oraz tzw. kompetencji miękkich (m.in. umiejętność współpracy w grupie, samodzielność, wzrost poziomu świadomości i zainteresowania uczniów innymi kulturami w kontekście Unii Europejskiej).

Regulamin rekrutacji
Formularz rekrutacyjny